39% van sociale woningen Dewaco in 2015 naar niet-Belgen

Het Vlaams Belang stelt vast dat 39% van de sociale woningen in 2015 werd toegewezen aan niet-Belgen. (Burgemeester Jo Fonck (sp.a) is Directielid bij Dewaco en schepen Yves De Smet (sp.a) is bestuurder).
Vergelijking Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

In 2015 werd 1 op de 4 (25 %) van de sociale woningen in Vlaanderen toegewezen aan vreemdelingen. Op in totaal 8.970 toegewezen sociale woningen werden er in 2015 1.594 aan niet EU-vreemdelingen (17,8%),  484 aan EU-vreemdelingen (5%) en 6.211 aan Belgen (69%)  toegewezen. Van 681 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.

In Oost-Vlaanderen werden op een totaal van 2.319 sociale woningen er 366 (23%) aan niet-EU-vreemdelingen, 122 (5%) aan EU-vreemdelingen en 1.587 (68%) aan Belgen toegewezen. Van 244 toewijzingen was de nationaliteit onbekend. (Bron: parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Wonen, Liesbeth Homans)

Voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen

Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder: “Het Vlaams Belang is voorstander van een kordaat voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van sociale en betaalbare woningen. Vreemdelingen mogen slechts toegang krijgen tot onze sociale huisvesting wanneer zij hier een voldoende tijd wonen én minstens eerst enkele jaren hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid! Eerst bijdragen, dan pas een sociale woning!

Het Vlaams Belang wil ook dat vreemdelingen die een sociale woning huren een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland overmaken om aan te tonen dat zij er geen onroerend goed in eigendom hebben. Ook moeten vreemdelingen kunnen aantonen dat ze het Nederlands beheersen. Louter de bereidheid tonen om de taal te leren is volgens het Vlaams Belang onvoldoende.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...