OCMW Denderleeuw: 71% van de leefloners is van vreemde origine

Uit het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van het OCMW blijkt dat vorig jaar 66 van de 92 leefloners ( = 71%) personen van vreemde origine waren. In totaal werd er volgens de jaarrekening 671.310,40 euro uitgegeven i.v.m. leeflonen.

Deze cijfers bewijzen andermaal dat de massa-immigratie ons sociaal stelsel ondermijnt. Het begrip ‘OCMW van de wereld spelen’, kan haast niet letterlijker.
ocmw
Volgens het Vlaams Belang tonen deze cijfers ook aan dat het fabeltje als zou immigratie garant staan voor het opvangen van de vergrijzingskost, niet klopt. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor om naar Deens voorbeeld een koppeling te maken voor migranten waarbij pas een sociale uitkering kan worden bekomen, nadat men een aantal jaar  gewerkt heeft. Men kan van de Vlaamse belastingbetaler, die in deze tijden al kapot belast wordt, niet verlangen dat hij bankautomaat voor sociale toeristen blijft spelen.

Leefloners kunnen door het OCMW waarvan ze afhankelijk zijn een contract opgelegd krijgen, een zogenaamd ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI) om zo uit het afhankelijkheidscircuit te geraken. Het GPMI is in feite een engagementsverklaring waarbij betrokkenen zich ertoe verbinden een studie-, vormings- of tewerkstellingstraject te volgen. Het behoud van het leefloon wordt in dat geval afhankelijk gemaakt van inspanningsverbintenissen. Uit navraag blijkt dat slechts een minderheid zo’n GPMI opgelegd krijgt: enkel de leefloners -25 jaar aangezien dat verplicht is. Toch kan het OCMW personen boven de 25 jaar een GPMI opleggen, maar momenteel gebeurt dat niet. Het Vlaams Belang vindt dat het OCMW dat toch moet doen.

Het meest frappante is evenwel dat diegenen die juist het meest hardnekkig in de leefloonhangmat hangen en dus het meeste nood hebben aan dergelijke begeleiding, het minst deze verplichtingen krijgen opgelegd. Uit nationale cijfers blijkt dat 1 op 6 met de Belgische nationaliteit een GPMI opgelegd krijgt, bij de EU-onderdanen daalt dit tot 1 op 15 en bij de niet-EU’ers is dit nog nauwelijks 1 op 35. Dit is de wereld op zijn kop en ondergraaft ons sociaal systeem.

Het Vlaams Belang verwacht dat iedereen die een beroep doet op solidariteit, de nodige inspanningen levert om zo snel mogelijk op eigen benen te staan. Ons sociaal stelsel moet een vangnet zijn, geen hangmat. Wat specifiek immigranten betreft is, zijn wij van oordeel dat de kennis van het Nederlands van cruciaal belang is. Men kan zich ter zake overigens inspireren op het Nederlandse voorbeeld, waar sinds 1 januari van dit jaar vreemdelingen die de landstaal onvoldoende beheersen of daar niet de nodige inspanningen voor doen uit de bijstand worden geschrapt. Een voorbeeld dat navolging verdient.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...