Personeelsverloop en ziekte politiezone Denderleeuw-Haaltert. Wat is er aan de hand?

Heel wat politiemensen willen het politiekorps van de zone Denderleeuw-Haaltert verlaten omwille van de slechte sfeer. Ook zijn er heel wat agenten die zich ziek melden. Enkele maanden geleden verklaarde men nochtans in Het Laatste Nieuws van 27/05/2016 dat de sfeer opperbest was en dat er een laag ziektecijfer was. Heeft de ‘leiding’ ons toen voorgelogen?

Vlaams Belang-politieraadslid Kristof Slagmulder interpelleerde hierover op de politieraad van november. De waarnemend korpschef bevestigde de slechte sfeer. Het Vlaams Belang wil dat er snel maatregelen worden genomen en dat de oorzaak wordt aangepakt want dit komt onze veiligheid zeker niet ten goede.

Op deze politieraad werd ook de begroting ter goedkeuring voorgelegd. Het Vlaams Belang pleit voor een maximale invulling van het aantal inspecteurs (52 i.p.v. de voorziene 49) en keurde de begroting van de meerderheid dan ook niet goed omdat wij andere accenten willen leggen.

politie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...