Sociale fraude OCMW

In december 2016 vroeg het Vlaams Belang aan het OCMW een overzicht van de vaststellingen inzake sociale fraude. Cijfers: er waren 32 dossiers i.v.m. huisbezoeken door de politie. Hiervan werden er 14 gecatalogeerd als domiciliefraude. Indien hier een cliënt van het OCMW bijzat, dan werd de financiële steun of het leefloon stopgezet.

Het OCMW controleert op geregelde tijdstippen of de hulpvraag nog terecht is. In 2016 (cijfers van ervoor werden ons niet meegedeeld) werden in totaal 12 dossiers i.v.m. ‘Leefloon’ stopgezet, of allerhande steunaanvragen geweigerd omwille van onduidelijkheden rond domicilie en sociale fraude. In meer dan de helft van de gevallen ging het om vreemdelingen.

Voor het Vlaams Belang is sociale fraudeopsporing een absolute prioriteit en mag het zich niet beperken tot het louter opsporen van domiciliefraude. Het gaat hier tenslotte om geld van de belastingbetaler. Vooraleer vreemdelingen kunnen aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen moeten zij volgens onze partij eerst 5 jaar bijgedragen hebben aan ons sociaal systeem. Er moet tevens een einde komen aan fraude met sociale huisvesting: vreemdelingen die een sociale woning bij ons willen, moeten zelf aantonen dat ze in hun thuisland geen andere eigendommen meer hebben. Nu krijgen zij van onze overheid nog te vaak een Win-for-life en daar moet een halt worden aan toegeroepen.

Zie reportage TV OOST – Klik hier

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...