Vlaams Belang vraagt aandacht voor ouderenzorg

Bij de bespreking van het meerjarenplan op de gemeenteraad van december wees Vlaams Belang-gemeenteraadslid Kristof Slagmulder naar de Belfiusstudie waaruit blijkt dat tegen 2030 het aantal 80+’ers in Denderleeuw met 26% zal stijgen en de leeftijdscategorie 65-79 jaar met 43%.

Volgens onze fractie moet er nagedacht worden over ouderenzorg in de toekomst. De rusthuizen kampen nu al met een capaciteitstekort en werken met wachtlijsten. Dit zal in de toekomst dus alleen maar toenemen. Onze fractie wees er de meerderheid ook op dat er gemeenten (OCMW’s) zijn die zelf aan ouderenzorg doen. Vanuit de meerderheid werd dit inderdaad bevestigd.

Concrete plannen heeft de meerderheid echter niet. Het Vlaams Belang wil alvast dat er een toekomstvisie uitgewerkt wordt en dat ouderenzorg betaalbaar moet zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...