Zijn uw persoonlijke gegevens veilig in Denderleeuw?

Dreigt het gemeentebestuur van Denderleeuw toegang te verliezen tot heel wat databanken waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen? Want na meer dan 8 jaar (!!!) is het gemeentebestuur nog steeds wettelijk niet in orde met het aanstellen van een veiligheidsconsulent en opstellen van een veiligheidsplan. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Kristof Slagmulder drong er in 2016 al op aan om eindelijk een informatieveiligheidsconsulent aan te stellen want Artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer verplicht de gemeente een informatieveiligheidsconsulent te hebben. Die consulent moet een veiligheidsplan (voor een termijn van drie jaar) opstellen over hoe de gemeente omgaat met gevoelige informatie en hoe ze die beschermt. Het sp.a-CD&V-schepencollege liet toen aan het Vlaams Belang weten dat het nog steeds niet wettelijk in orde was.

Reden tot ongerustheid? Op 2 mei 2015 publiceerde De Morgen een artikel waarin werd gemeld dat de Privacycommissie verscheidene klachten had ontvangen over onrechtmatige toegang tot informatie die is opgenomen in het rijksregister. Iedereen kan namelijk opvragen wie (welke administratie) de afgelopen zes maanden toegang had tot zijn of haar gegevens. Een aantal mensen in ons land die dat hadden gedaan, stelden vast dat hun informatie was geraadpleegd door een administratie die daarvoor geen gegronde reden kon hebben. De Privacycommissie werd daarvan op de hoogte gebracht.
 
Het aanstellen van een veiligheidsconsulent en het opstellen van een veiligheidsplan staan eindelijk geagendeerd op de gemeenteraad van januari. Moet dat echt allemaal zolang duren? Zijn er trouwens nog zaken waarmee onze gemeente decretaal nog steeds niet in orde is?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...